มุทิตาจิต วันวานที่พากเพียร ถึงวันเกษียณที่ภาคภูมิ คุณครูวรรณชัย สังข์ไชย ขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วยครับ ชาญวิทยฺ์ เวียงงาม และครอบครัว ปรีชาพาณิชพัฒนา

ครู

ครู

วันวานที่พากเพียร ถึงวันเกษียณที่ภาคภูมิ

วันวานที่พากเพียร ถึงวันเกษียณที่ภาคภูมิ

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

วรรณชัย สังข์ไชย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น